Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Drodzy Czytelnicy,

Czas złożyć najlepsze życzenia noworoczne! Wszystkim udanego i wymarzonego wejścia w Nowy 2018 Rok! Życzę ciekawych spotkań, odkrytych tajemnic, poznanych historii, nowych doświadczeń, zrozumienia dla siebie i świata, a przede wszystkim szacunku i uwagi dla każdego spotkanego na naszej drodze człowieka! Życzę zapału do pracy i zachwytu nad pięknem otaczającego nas świata oraz odwagi w obronie wartości, w obronie naszego człowieczeństwa, bo świat jest nam zadawany, każdego dnia.

życzenia TMO 201825 lat temu, w marcu 1993 roku grupa kilkunastu pasjonatów historii powołała do życia Koło Miłośników Osieka i zaczęła wydawać lokalną gazetę „Echa Osieka”. W pierwszym jej numerze znalazły się artykuły poświęcone historii wioski, pochodzenia nazwisk jej mieszkańców, a także wywiady z kierownikami przedsiębiorstw gminnych i informacje o instytucjach w niej działających.

Można też było znaleźć tabelę obrazującą budżet gminy na rok 1993. Wójt dysponował w tamtym roku kwotą prawie 6 miliardów złotych. Mieszkańcy samego podatku od nieruchomości zapłacili prawie 800 milionów. Pierwszy egzemplarz Echa kosztował 5000 zł. Wszystko to w tzw. starych złotych.

Ze wszystkich artykułów, wydanej w 600 egzemplarzach gazety, promieniował zapał i entuzjazm. Wójt chciał przeprowadzić kanalizację wioski. Pisał: „Życzeniem moim jest by zapachów wiosny mieszkańcom nie zepsuły „zapachy” ścieków przydrożnych do czasu przystąpienia do inwestycji kanalizacyjnej.” Redakcja zauważyła, że: „za sprawą władz samorządowych i mieszkańców wsi (…) zaczęło się dziać tak wiele”.

Helena Cieciak opisując zespół śpiewaczy „Osieczanki” pisała, iż „Wielka to radość jest – „Osieczankami” być, można się nacieszyć i wesoło żyć.” Dodatkowo Gazeta rozpoczęła publikowanie pytań w konkursie wiedzy o Osieku. W pierwszym pytaniu czytelnicy mieli wskazać kto z trójki: Witos, Piłsudski i Wojciechowski odwiedził Osiek. Nagrody w konkursie fundował właściciel słynnej osieckiej piekarni Stanisław Kusak. Na stronach oświatowych informowano o postępach w budowie nowej szkoły w Osieku Dolnym.

Jak daleką drogę przebyliśmy, jak bardzo zmienił się Osiek i my? Co jeszcze przed nami? Z pewnością – ważne i nieznane. Cenne jest to co przeżyliśmy, czego dowiedzieliśmy się, co zbudowaliśmy, ulepszyliśmy i odkryliśmy. Mamy się czym chwalić, ale i mamy bardzo dużo do zrobienia – może szczególnie teraz, w roku naszego skromnego jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Miłośników Osieka. Bądźmy razem!

Andrzej Kacorzyk
Prezes TMO