Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowe ambitne wyzwania dla Osieka – zebranie sprawozdawcze TMO

Ratowanie zabytków na starym cmentarzu, ulotki popularyzujące wiedzę o Osieku oraz program obchodów 700 rocznicy naszej miejscowości były głównymi tematami spotkania sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 15 marca 2016 roku.

01Przybyli licznie „Miłośnicy” jak i goście Towarzystwa wysłuchali sprawozdania za 2016 rok oraz wzięli udział w dyskusji na temat wyzwań przed jakimi stoi stowarzyszenie w najbliższym czasie. Budzącym nadzieję na rozwój aktywnej działalności jest fakt zwiększania się liczby członków Towarzystwa oraz liczne deklaracje współpracy ze strony miejscowych organizacji i stowarzyszeń.

Poniżej publikujemy sprawozdanie Zarządu za rok 2016 jak i zatwierdzone przez Zebranie plany na rok 2016.

02

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Osieka za rok 2017