Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowe pomysły i ambitne plany – zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMO w roku 25-lecia jego istnienia

W dniu 16 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Osieka. W spotkaniu oprócz członków stowarzyszenia wzięła udział liczna grupa osób pragnących aktywnie włączyć się w jego działalność. Cieszymy się, że oprócz mieszkańców Osieka do naszej organizacji wstępują potomkowie rodziny Rudzińskich.

Tuż po otwarciu zebrania minutą ciszy uczczono pamięć w ostatnim roku członków: Macieja Rudzińskiego i Bronisława Janię.

Towarzystwo Miłośników Osieka rozpoczynając następne ćwierćwiecze wybrało swój zarząd w składzie: Andrzej Kacorzyk –  prezes, Marek Jasiński –  wiceprezes, Marian Kocemba –  skarbnik, Krystyna Czernysekretarz, oraz Celina Grzywa, Adam Hałatek i ks. Bogusław Wądrzyk członkowie.

Towarzystwo Miłośników Osieka planuje w roku 2018 wykonać wystawę plenerową „Osiek wczoraj i dziś” dokumentującą zmiany, które zaszły w Osieku w ciągu ostatnich 25 lat. Jak co roku będzie współorganizatorem rodzinnego rajdu rowerowego oraz zorganizuje wycieczkę do Sandomierza. Zakonserwowany zostanie cokół pod krzyż na starym cmentarzu, który w tej chwili znajduje się w przedsionku kościoła parafialnego. Po raz pierwszy zorganizowane zostanie święto w Dzień Św. Tekli przy kapliczce na Talarówce. Kapliczki osieckie będą też przedmiotem wydanej w tym roku ulotki. Towarzystwo aktywnie włączy się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zarząd TMO od kilku lat spotyka się w Izbie Regionalnej Doliny Karpia, która powstała
w 2013 r. Staraniem TMO wydano ulotkę „Poznaj skarby osieckiej Izby Regionalnej Doliny Karpia” oraz ulotkę „Poznaj osiecką drogę krzyżową”

Stowarzyszenie obecne jest w mediach społecznościowych, posiada swoje logo, ma nową stronę internetową – www.osiek-tmo.pl