Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Osiek – piękniejszy niż wczoraj…

Osiek jest piękny nie od dzisiaj. Domy, ogrody, gospodarstwa, miejsca publiczne są wymownym śladem wieloletniej troski, pracowitości i opieki ich właścicieli. Dostrzegamy jak z roku na rok nasza miejscowość staje się coraz bardziej kolorowa, radosna i przyjazna jej mieszkańcom. Czy jednak jak było jeszcze kilkanaście lat temu?

Od 17 sierpnia 2018 roku przez kilka kolejnych miesięcy można oglądać przed Urzędem Gminy w Osieku nową wystawę plenerową. Umieszczone na niej fotografie pokazują znane budynki: szkoły, urzędy, kościoły, restauracje, zakłady pracy. Połowa fotografii powstała w końcu lipca 2018 roku. Pozostałe zostały wykonane około dwudziestu i więcej lat temu, w czasie, gdy w Osieku i w Polsce rozpoczynał się czas dynamicznego rozwoju i wielkiej budowy, czas powstawania oraz aktywnej działalności stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich. Dzięki temu możemy porównać co się zmieniło, a co zostało zachowane.

Przyglądając się tym obrazom można zobaczyć zmiany na lepsze: nowe budynki, chodniki, rondo, czy szkoły. Jesteśmy dumni ze zlikwidowania dzikich wysypisk śmieci. Jednocześnie z nostalgią patrzymy na nieobecne już na naszych polach zaprzęgi konne, wozy, sprzęt rolniczy. Na kilku zdjęciach widoczny jest budynek kościoła w Osieku Dolnym będący tak dobrze rozpoznawalnym elementem naszego krajobrazu – od ponad 100 lat.

Osiek jest piękny! Na nas ciąży odpowiedzialność, czy jutro będzie jeszcze piękniejszy.

Wystawa została przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Osieka i Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. Niemal wszystkie zdjęcia współczesne wykonał Andrzej Bies, a wyboru fotografii z domowych osieckich archiwów dokonali Krystyna Czerny i Adam Hałatek. Zachęcamy do odwiedzenia tej prostej, ale jakże wymownej ekspozycji.