Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Osiek w dawnej fotografii

Od 18 sierpnia 2017 roku przed Urzędem Gminy w Osieku można zobaczyć pierwszą tak obszerną wystawę plenerową prezentującą na ponad stu czarno-białych fotografiach historię naszej wsi od końca XIX wieku do początków lat siedemdziesiątych XX wieku. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych osieczan, Narodowego Archiwum Cyfrowego jak i z archiwum rodziny Rudzińskich.

wyst.1Ekspozycja podzielona została na sześć obszarów tematycznych: szkoły, kościoły, pałac, stawy rybne, osieczanie w czasie II wojny światowej, osieczanie i ich życie codzienne.

Najstarsze z prezentowanych zdjęć zostało wykonane w roku 1886 i przedstawia gości Oskara Rudzińskiego na pałacowych schodach. Wiele ze zdjęć dokumentowało ważne wydarzenia z życia wsi: wizytę Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej, wizyty duszpasterskie biskupów krakowskich, poświęcenie dzwonów kościelnych, konkursy hippiczne, poświęcenia kamieni węgielnych czy dożynki.

wyst2

Nieoczekiwane wrażenie może sprawić plansza poświęcona osieczanom w II wojnie światowej. Dostrzeżemy piramidy egipskie i charakterystyczną sylwetkę Sfinksa, na tle których dali się uwiecznić żołnierze II Korpusu Polskiego, a wśród nich kilku osieczan. Na innej fotografii jeden z żołnierzy sfotografował się na tle krzywej wieży w Pizie. Można pomyśleć, iż wojsko było wtedy swoistym biurem turystycznym. Jednak podpisy pod zdjęciami rozwiewają te złudzenia. Wielu z bohaterów fotografii za ten rodzaj „turystyki” zapłaciło swoim życiem pod Monte Casino czy w bitwie o Anglię. Podobizny Kazimierza Jędrzejowskiego i Wojciecha Jekiełka przypominają dodatkowo o dramatyzmie postaw i  potrzebie niesienia pomocy ofiarom niemieckiego obozu Auschwitz.

wyst3

Wiele z fotografii pokazuje osieczan w ich życiu codziennym: w warsztacie krawieckim, szewskim, stolarskim, a także uczestników kursów szycia i haftu, prace przy tynkowaniu kościoła, a także w ogródku przy plebanii i szkole. W innym miejscu natrafimy na grupę osób płynących kajakami i małymi łódkami. Zadziwiająca i radosna jest scena rozgrywających się pod Kościelną Górką zawodów skoków narciarskich. Możemy dostrzec grupę kibiców a także sędziego i przede wszystkim zawodnika z numerem 13 skaczącego dynamicznie z wyciągniętymi nad wyst4głowę rękami.

Warto zobaczyć tę wystawę, na której ożywa Osiek w swoich tak nieodległych w czasie krajobrazach, ludziach i wydarzeniach.

Wystawa została przygotowana przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu we współpracy z Towarzystwem Miłośników Osieka.