Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plany na 2019 rok

W dniu 7 maja odbyło się zebranie sprawozdawcze TMO. Już prawie 70 osób jest członkami naszego stowarzyszenia. Chcemy być aktywnym uczestnikiem miejscowego życia społecznego i kulturalnego oraz przyczyniać się do radosnego rozwoju Osieka poprzez czerpanie z dorobku naszych przodków.

Plan Pracy Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka na rok 2019

 1. Współorganizacja XIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego
 2. Przygotowanie wystawy plenerowej
 3. Prażone, spotkanie TMO
 4. Organizacja wycieczki do Zamościa i Lublina
 5. Odnowienie cokołu krzyża cmentarnego
 6. Publikacje na stronie internetowej TMO
 7. Uczestnictwo w wydarzeniach w Osieku i poza naszą miejscowością.
 8. Publikacja ulotek z cyklu „Poznaj osiecki”
 9. Przygotowanie materiałów promocyjnych
 10. Publikacje artykułów w Echach Osieka
 11. Współpraca z innymi organizacjami na terenie gminy i poza nią
 12. Powołanie „grup aktywności”