Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Powrót Krzyża

Po 4 latach nieobecności, w dniu 28 października 2020 roku krzyż z cmentarza „W Polach” powrócił na swoje dawne miejsce. Było to możliwe po odpowiednim przygotowaniu podłoża, stabilizacji i wypoziomowaniu piaskowcowego cokołu pomnika. Pomnik z krzyżem stał się znów centralnym elementem starego cmentarza. Stało się tak dzięki aktywnemu działaniu grupy mieszkańców naszej miejscowości.

Przypomnijmy, że 4 lata temu, po zdjęciu krzyża z cokołu i poddaniu go szczegółowej kontroli konserwatorskiej okazało się, iż jego stan jest znacznie gorszy niż pierwotnie zakładano. Został uratowany w ostatniej chwili. Po długich i wymagających ogromnego doświadczenia pracach wzmocniony został krzyż i zrekonstruowano dolny jego fragment oraz nogi figury Chrystusa. Połączono stłuczone części głowy. Dokonano wszystkich koniecznych prac mających zabezpieczyć obiekt przed pogodą, przede wszystkim zmienną temperaturą i opadami.

Krzyż przechowywany był w kościele św. Andrzeja w Osieku do czasu przygotowania cokołu. To drugie działanie wymagało dużego zmysłu organizacyjnego oraz zbiorowego wysiłku fizycznego. Prace przy pomniku obejmowały demontaż elementów kamiennych, wzmocnienie podstawy, wyczyszczenie piaskowca, a następnie dokonanie ponownego montażu i uporządkowanie otoczenia.

Nie udało by się tego dokonać, gdyby nie ludzie. Dlatego słowa podziękowania kieruję do Andrzeja Jastrzębiowskiego – dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, a ponadto do osób, które aktywnie włączyły się w prace: Jana Hutnego, Marka Jasińskiego, Grzegorza Klęczara, Marcela Kocemby, Mariana Kocemby, Henryka Kramarczyka, Jana Kramarczyka, Zbigniewa Moździarskiego, Jana Płonki, Jerzego Szypuły i Dawida Tolarczyka.

Prace zostały wsparte materialnie i sprzętowo przez „Patek S.C. Czesław, Wioletta Patek” oraz „Marian Kocemba”. Wdzięczny jestem za życzliwość i pomoc Państwu Zofii i Markowi Piechocińskim.

W imieniu Zarządu TMO

Andrzej Kacorzyk