Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poznaj Osiecką Drogę Krzyżową

Kult Drogi Krzyżowej w Polsce zaczął się wyodrębniać w XVI wieku i przyjmował formę nabożeństwa do dróg Jezusa. Taką formą nabożeństwa są np. dróżki kalwaryjskie. Po 1871 roku nabożeństwo rozpowszechniło się w parafiach. Odprawiano je w piątki i w niedziele.

2W starym kościele stacje drogi krzyżowej pierwotnie znajdowały się na zewnątrz świątyni pod sobotami, tak aby wierni przychodzący do kościoła mogli bez przeszkód odprawiać to nabożeństwo.

Po wybudowaniu nowego kościoła zaczęto zbierać ofiary na zakup nowych stacji. Datki złożone zostały w Kasie Stefczyka. Niestety, wskutek dewaluacji ich wartość była bardzo mała. Jednak i te środki zostały po 1939 roku zajęte przez władze niemieckie.

Nie zważając na trudności wynikające z okupacji niemieckiej, ks. katecheta Walenty 1Przebinda w 1942 roku odszukał w Wadowicach malarza – Ludwika Jacha i rzeźbiarza – Romana Brańkę i zlecił im namalowanie obrazów oraz wy- konanie opraw stacji. Złotnictwem zajął się Julian Zonczyk z Wadowic, roboty stolarskie wykonali Ks. Dionizy Gąsiorek z Nidku oraz Wider (imię nieznane) z Wadowic. Koszt wynosił 30.000 marek niemieckich oraz ofiary w naturze (przede wszystkim żywność), które to osiecki wikariusz

„ …skrycie dowoził do Wadowic z narażeniem się na wielkie niebezpieczeństwo zaaresztowania i osadzenia w obozie karnym. Boska Opatrzność czuwała, że do tego nie doszło – roboty trwały cały rok 1943 i 1944”. Katecheta przewoził obrazy do Osieka, gdzie przechowywane były w ukryciu z obawy przed Niemcami i dopiero po zakończeniu wojny 19 sierpnia 1945 roku franciszkanin z Kęt O. Gwardian Ferdynand dokonał ich poświęcenia”.

DROGA KRZYŻOWA – NABOŻEŃSTWO WIELKOPOSTNE

 Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które ma upamiętniać wędrówkę Jezusa Chrystusa z krzyżem na ramionach ulicami Jerozolimy od miejsca wydania wyroku w pretorium Piłata 3do miejsca ukrzyżowania na Golgocie. Podczas nabożeństwa rozważanych jest 14 etapów męki Chrystusa. Często rozważaniom towarzyszy symboliczna wędrówka od stacji do stacji – oznaczonych krzyżami i przedstawieniami wydarzeń – rozmieszczonych wewnątrz bądź na zewnątrz kościoła. Dziewięć stacji Drogi Krzyżowej ma oparcie w ewangelicznych opisach męki Pańskiej, a pięć wywodzi się z przekazów pozabiblijnych.

Trasa skazanych na ukrzyżowanie przebiegała najruchliwszymi ulicami miasta. Skazańcy nieśli zazwyczaj tylko poprzeczną belkę krzyża, którą potem umieszczano na pionowym palu znajdującym się na stałe na niewielkim, pięciometrowym wzniesieniu za murami Jerozolimy, zwanym Golgotą. Pierwsi chrześcijanie otaczali trasę drogi krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie czcią na równi z innymi miejscami upamiętniającymi Jego obecność. Oznaczano je kamieniami później budowano kościoły. Kult miejsc związanych z drogą Chrystusa na Golgotę rozwinął się dzięki pielgrzymom przybywają- cym do Jerozolimy. Do rozpowszechnienia Drogi Krzyżowej przyczynili się franciszkanie i odpusty przyznawane za odprawianie tego nabożeństwa.

Ulicami wielu miejscowości wytyczane są kolejne stacje, między którymi przechodzą procesje Drogi Krzyżowej.

mapa

W Osieku to nabożeństwo odprawiane jest w piątek po V niedzieli Wielkiego Postu. Rozpoczęcie o godz. 18.30 przy kościele św. Stanisława, zakończenie w kościele św. Andrzeja.

Tekst: ks. Bogusław Wądrzyk,
Zdjęcia: ks. Dawid Kubień