Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poznaj osiecką kapliczkę św. Tekli na Talarówce

Od wielu lat, w majowe popołudnia ożywa krajobraz przy kapliczce św. Tekli. Grupa mieszkańców bierze udział w nabożeństwach majowych. To dobra okazja, aby w kilku akapitach opowiedzieć o tym wyjątkowym miejscu na mapie Osieka.

Kapliczka

Jest miniaturką nowego kościoła w Osieku wybudowanego w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Budynek kościoła widoczny jest na wzgórzu na północ od kapliczki. Kaplica została ufundowana i wybudowana staraniem Franciszka Kramarczyka około 1910 roku. Fundator miał dziewiętnaścioro dzieci. Dwie jego córki nosiły imię Świętej, obie
z małżeństwa ze Stefanią z domu Jarosz. Pierwsza urodziła się i zmarła w roku 1896. Druga żyła w latach 1908-1942. Obiektem opiekują się potomkowie Franciszka Kramarczyka i ich rodziny.

Tekla

Pierwsza w dziejach kościoła święta dziewica i męczennica. Żyła w pierwszym wieku po Chrystusie. Urodziła się w dobrze sytuowanej rodzinie w Azji Mniejszej. Była uczennicą św. Pawła. Nawróciwszy się, zerwała zaręczyny z wybranym przez rodziców narzeczonym, za co skazano ją na śmierć poprzez spalenie na stosie. Gwałtowny deszcz zgasił jednak płomienie. Udała się z Pawłem do Antiochii, a gdy tam odrzuciła rękę starającego się o nią mężczyzny, została skazana, jak wielu pierwszych chrześcijan na pożarcie przez lwy. Według podania wygłodniała lwica miała ją jednak oszczędzić. Po tym dwukrotnym ocaleniu udała się do Seleucji, gdzie spędziła resztę życia jako pustelnica. Ze względu na swoją gotowość do poświęcenia swego życia została uznana za pierwszą chrześcijańską męczennicę. Wspomnienie liturgiczne św. Tekli w Kościele katolickim obchodzone jest 23 września. Cerkiew prawosławna wspomina Teklę jako świętą równą apostołom.

Franciszek Kramarczyk (1854-1940)

Osiecki działacz społeczny, poseł, pisarz i wójt gminy, organizator oraz naczelnik poczty
w Osieku, właściciel ziemi na Talarówce i fundator kapliczki świętej Tekli.

Początkowo był pisarzem gminnym, następnie radnym, a w roku 1885 wójtem gminy. W roku 1889 został wybrany posłem do Krajowego Sejmu Galicyjskiego we Lwowie. Mandat sprawował przez trzy kolejne sześcioletnie kadencje. Jednocześnie był pisarzem gminnym oraz wójtem. Zorganizował pocztę w Osieku, której był wieloletnim naczelnikiem.

Przyczynił się do realizacji licznych inwestycji w Osieku: budowy i utwardzenia dróg, założenia poczty, spółki łowieckiej, budowy nowego kościoła, plebanii i organistówki, budowy budynków szkolnych, a także mleczarni i domu parafialnego.

Modlitwy z kapliczki

Na ścianach kapliczki widoczne są krótkie modlitwy

Kto tu świętej Tekli hołd złoży
tego nie opuści Syn Boży.”

O Maryjo wniebowzięta
chroń od złego jako święta
Byśmy Świętą Teklę czcili
i zbawieni przez nią byli.”

Jezu w niebo wstępujący
Świętą Teklę miłujący
Strzeż nas za Jej przyczyną
oddal grady inną stroną
Święty Jan z Panem Jezusem
ogrodnicy ludzkiej duszy”

Od 1 do 31 maja o godz. 19.00 odbywają się przy kapliczce tradycyjne nabożeństwa majowe.

Późnym wieczorem 31 grudnia przy kapliczce spotykają się mieszkańcy Osieka, aby razem kolędować i wspólnie witać Nowy Rok.