Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZNAJ OSIECKIE CMENTARZE

W Osieku są trzy cmentarze. W chwilach zadumy towarzyszącym Wszystkim Świętymi i Dniowi Zadusznemu warto dotrzeć do tych wyjątkowych miejsc i odkryć ich historię oraz unikalne piękno.

CMENTARZ PRZY STARYM KOŚCIELE2016-10-23 13-26-51

Wokół drewnianego kościoła zwłoki grzebane były od czasu założenia parafii aż do 30 listopada 1911 roku z przerwą na lata 1846-1908. Trudno jest sobie wyobrazić, że na tak małym kawałku przykościelnego terenu pochowanych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osieczan. Do czasów obecnych zachowały się niektóre kamienne pomniki i krzyże nagrobne.

CMENTARZ DRUGI W POLU

Pierwszy cmentarz, jak pisał kronikarz osiecki „był przepełniony tak, że wyrzucano kości ze zwłokami (…) i władze nakazały założyć nowy cmentarz”. Gdy tylko został otwarty wybuchła w Osieku epidemia tyfusu. Wielu mieszkańców wios2016-10-23 13-04-03ki w jej wyniku zmarło np. w roku 1847 aż 464 osoby. Problemem tego miejsca wiecznego spoczynku był wysoki poziom wód gruntowych. To doprowadziło do zamknięcia go i konieczności znalezienia innego miejsca. Obecnie na cmentarzu uwagę zwracają ustawione wzdłuż głównego przejścia pozostałości metalowych i kamiennych krzyży nagrobnych oraz centralnie umieszczony piaskowcowy krzyż cmentarny i nagrobek rodziny Kramarczyków.

NOWY CMENTARZ

Założony na gruncie Bronisławy Sobol i Jana Kantego Matiaska  na którym dokonuje s2016-10-23 13-59-13ię pochówków od końca 1911 roku. Kamienny krzyż cmentarny został ufundowany w roku 1914. Obok niego bardzo interesująca jest płyta nagrobna pamięci księdza Jana Hajosta, proboszcza osieckiego pochowanego 8 lutego 1926 roku.  Ksiądz Hajost na cmentarz w ciągu pierwszych 15 lat jego funkcjonowania odprowadził wraz z wikarymi 475 zmarłych dzieci w wieku do 10 lat oraz 585 starszych osób. Liczby te pokazują  jak ogromna była umieralność dzieci i niemowląt w tamtym czasie.

PROCESJA W DNIU 1 LISTOPADA

W dzień Wszystkich Świętych2016-10-23 13-54-53 o godzinie 14.00 w kościele parafialnym rozpoczyna się procesja wiernych udająca się do wszystkich osieckich miejsc wiecznego spoczynku. Pierwszym przystankiem jest Stary Kościół, drugim Cmentarz w Polach. W końcu pielgrzymi wędrują na Nowy Cmentarz. Nieodłączną częścią procesji są wypominki, będące formą modlitwy za zmarłych, ale i zachowania pamięci o naszych przodkach. Na pięciu kolejnych stacjach wspominani są: biskupi, kapłani, bracia i siostry zakonne, następnie rodzice i przodkowie, potem krewni i dobrodzieje, później polegli i ofiary wojen, a na ostatniej stacji wszyscy zmarli.