Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prawie niemożliwe!

Sukcesem zakończyła się rozpoczęta jeszcze w ubiegłym roku konserwacja i częściowa rekonstrukcja prawie dwumetrowego krzyża z osieckiego cmentarza „W Polach”. Obiekt został starannie zbadany i oczyszczony, uzupełnione zostały brakujące elementy figury Chrystusa oraz samego krzyża, jak i zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych.

krzyz2Prace okazały się bardzo skomplikowane. Po zdjęciu krzyża z cokołu i poddaniu go szczegółowej kontroli konserwatorskiej okazało się, iż jego stan jest znacznie gorszy niż pierwotnie zakładano. Można powiedzieć, że został uratowany w ostatniej chwili. Całe, duże płaty piaskowca rozsypywały się, niemal cudem udało zachować się część figury Jezusa.

Po długich i wymagających ogromnego doświadczenia pracach wzmocniony został krzyż i zrekonstruowano zarówno dolny fragment krzyża jak i nogi figury Chrystusa. Połączono stłuczone części głowy Ukrzyżowanego. Dokonano wszystkichkrzyz1 koniecznych prac mających zabezpieczyć obiekt przed pogodą, a przede wszystkim zmienną temperaturą i opadami.

25 października 2017 roku pomnik został przewieziony do kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Osieku i ustawiony w krypcie bocznej.

krzyz3Cieszymy się, iż udało uratować się tak ważny materialny ślad naszej historii!

Krzyż przechowywany będzie w kościele do czasu przeprowadzenia konserwacji cokołu. Konserwacja tej części pomnika będzie prowadzona bezpośrednio na cmentarzu. Z tego powodu prace rozpoczną się najwcześniej w miesiącach wiosennych.