Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gwara to jedna z odmian języka obok języka ogólnego (literackiego) i potocznego W języku polskim wyróżnia się kilka dialektów i kilkanaście gwar. Gwara osiecka należy do dialektu małopolskiego. Gwara to mowa ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium. Jest starsza od języka ogólnego, więc zachowała dużo dawnych form, dzięki którym można poznawać historię języka. Zgromadzone tutaj wyrazy to na pewno tylko część naszej gwary. Żywimy nadzieję, że nadal będą przypomniane i spisywane.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż