Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka z działalności w roku 2018

W roku 2018 Zarząd Towarzystwa pracował w następującym składzie:

Krystyna Czerny – Sekretarz

Celina Grzywa

Adam Hałatek

Marek Jasiński – Wiceprezes

Andrzej Kacorzyk – Prezes

Marian Kocemba – Skarbnik

Ks. Bogusław Wądrzyk

Zarząd obradował w pomieszczeniach Izby Regionalnej Doliny Karpia. Podczas spotkań omawiane były aktualne i planowane przedsięwzięcia. Do najważniejszych zrealizowanych przedsięwzięć należało:

 1. Zorganizowanie Zlotu Pojazdów Zabytkowych (28.042018)
 2. Współorganizacja XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego (23.06.2018)
 3. Przygotowanie wystawy plenerowej „Osiek piękniejszy niż wczoraj” (sierpień, wrzesień, październik)
 4. Prażone, spotkanie TMO (06.10.2018)
 5. Nadanie przez Radę Gminy Osiek odznaki honorowej: Zasłużony dla Gminy Osiek uchwałą w dniu 14 czerwca 2018 roku
 6. Organizacja wycieczki do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, Sandomierza, Puław, pałacu w Baranowie oraz zamku Krzyżtopór (01-02.09.2018)
 7. Publikacje na stronie internetowej TMO:

– „Maciej Rudziński – pożegnanie z Osiekiem”

– „Książeczka Jana Klęczara”

– „Poznaj kapliczkę św. Tekli na Talarówce”

– „Osiek – mon amour”

– „Szczęśliwa 13”

– „Osiek piękniejszy niż wczoraj”

– „Wzdłuż Wisły”

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach w Osieku i poza naszą miejscowością.

– Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Osieku

– Dzień Strażaka

– Dni Osieka

– Dożynki

– Obchody 100 rocznicy niepodległości w tym uroczysta sesja Rady Gminy

 1. Publikacja ulotki poświęconej kapliczce św. Tekli na Talarówce
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych TMO (kubek)
 3. Publikacje artykułów w Echach Osieka
 4. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMO w dniu 16 marca 2018 roku