Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka za rok 2016.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka za rok 2016 i plany na rok 2017

Skład Zarządu:

 1. Krystyna Czerny – Sekretarz

 2. Celina Grzywa

 3. Adam Hałatek

 4. Marek Jasiński – Wiceprezes

 5. Andrzej Kacorzyk – Prezes

 6. Marian Kocemba – Skarbnik

 7. Ks. Bogusław Wądrzyk

Zarząd zbiera się regularnie na zwoływanych przeciętnie raz w miesiącu (zwyczajowo w pierwszy czwartek miesiąca) na swoich spotkaniach, które odbywają się najczęściej w Izbie Regionalnej w Osieku.

Zarząd zrealizował zawarte w planie pracy przedsięwzięcia tj. współorganizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego w ramach Dni Osieka, zorganizowanie dwudniowego wyjazdu studyjnego do Warszawy, popularyzowanie historii Osieka w przygotowywanych dla czasopisma Echa Osieka artykułów oraz na stronie internetowej Towarzystwa jak i w mediach społecznościowych.

Ponadto Zarząd podjął nowe inicjatywy w zakresie ochrony zabytków, popularyzacji wiedzy o nich jak i współpracy ze stowarzyszeniami z innych miejscowości mających w swoich statutach podobny do TMO zakres działań. Zarząd pozyskał kronikę naszego stowarzyszenia prowadzoną przez wiele lat przez śp. Helenę Cieciak – aktywną członkinię TMO i innych organizacji osieckich. Została założona nowa kronika Towarzystwa.

Poniżej opisy niektórych zrealizowanych lub rozpoczętych projektów:

 1. Strona internetowa tmo.blog.pl, media społecznościowe

Jest okazją do dokumentacji działalności TMO jak i popularyzacji wiedzy o kulturze i tradycji oraz historii naszej wioski. Ukazały się między innymi artykuły na temat wysiedlenia osieczan w czasie II wojny światowej a także pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej w Osieku. Opublikowano artykuły poświęcone biografii Kazimierza Jędrzejowskiego i Marii Rudzińskiej – uczestniczki Powstania Warszawskiego. Udostępniono opracowany przez członkinię Zarządu TMO kol.Krystynę Czerny „Słownik gwary osieckiej”. Podawane były informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej miejscowości, dostępności odwiedzin Starego Kościoła itp. Strona TMO została zlinkowana ze stroną Urzędu Gminy w Osiek: www.osiek.pl . Wszystkie aktualności ze strony TMO były publikowane na profilu Stowarzyszenia facebook. Prowadzeniem strony i profilu facebook zajmuje się kol. Bartek Kasperczyk.

 1. Kronika TMO

Rodzina naszej zmarłej koleżanki śp. Heleny Cieciak przekazała Zarządowi kronikę Towarzystwa dokumentującą pierwsze lata działalności stowarzyszenia. W Kronice znajduje się ponadto bardzo wiele wpisów dotyczących wydarzeń współczesnych w naszej wiosce jak
i w Polsce. Zarząd postanowił zaopatrzyć się w nową kronikę, którą prowadzi kolego Marian Kocemba.

 1. Rowerowy rajd rodzinny

Jak co roku przyciągnął kilkuset uczestników przede wszystkim mieszkańców Osieka. Trasa przebiegała ulicami Osieka, Malca i Witkowic. Członkowie i członkinie TMO brali udział
w opracowaniu trasy, organizacji startu i wydawaniu pakietów uczestnikom a także opiece nad rajdem w czasie przejazdu. Komandorem i głównym organizatorem rajdu był wiceprezes TMO kol. Marek Jasiński. Jak i w poprzednich latach olbrzymim wsparciem wykazały się osieckie stowarzyszenia a przede wszystkim Ochotnicza Straż Pożarna, zapewniająca bezpieczeństwo na trasie.

 1. Ratowanie starego cmentarza „W polu”

W związku z bardzo złym stanem cmentarnego krzyża z połowy XIX wieku Zarząd podjął decyzję o podjęciu się próby ratowania tego wyjątkowego obiektu. Dalsze pozostawienie krzyża groziło jego całkowitym zniszczeniem, dlatego został zdjęty i jest obecnie poddawany zabiegom konserwatorskim. Po zakończeniu prac wróci na swoje miejsce.

 1. Wycieczka do Warszawy

W dwudniowym wyjeździe wzięło udział 45 osób. Uczestnicy zwiedzili Stare Miasto, Centrum Kopernik, a także Muzeum Historii Żydów Polskich. Wzięli także udział w autokarowym zwiedzaniu najciekawszych miejsc naszej stolicy.

 1. Ulotki „Poznaj osieckie…”, kartki pocztowe i gablota zewnętrzna przy Starym Kościele

Staraniem Towarzystwa przed świętem Wszystkim Świętych wydano ulotki z podstawowymi informacjami na temat osieckich cmentarzy. Zdjęcia do ulotki wykonał pan Andrzej Bies. Druga ulotka ukazała się w grudniu i przyniosła informacje o osieckich zwyczajach bożonarodzeniowych. Tekst przygotowała kol. Krystyna Czerny a rysunki kol. Celina Grzywa. Ulotka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Spółdzielni SCh w Osieku.

We współpracy z Izbą Regionalną w Osieku wydane zostały kartki pocztowe
z przedwojennymi zdjęciami osieckich kościołów i pałacu.

Dzięki inicjatywie Zarządu, a przede wszystkim kol. Mariany Kocemby wymieniono gablotę informacyjną przy Starym Kościele.

Ponadto Zarząd zorganizował dwa wyjazdy: do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz do Wadowic. Została nawiązana współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Plan pracy Zarządu na rok 2017

 1. Dokończenie konserwacji krzyża na cmentarzu „W Polach”
 2. Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego
 3. Organizacja wycieczki edukacyjnej w dniach 2-3 września (Dolny Śląsk, Pieniny lub Góry Świętokrzyskie)
 4. Udział w organizacji imprez z okazji 700 lecia Osieka
 5. Wydanie trzech ulotek z serii „Poznaj osieckie…”
 6. Prowadzenie Kroniki oraz strony internetowej