Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam na Członkinie i Członków oraz osoby zainteresowane wstąpieniem do naszego stowarzyszenia na zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 7 maja 2019 roku, o godz. 17.00 w sali WDK budynku Urzędu Gminy w Osieku przy ul. Głównej.

Od ponad ćwierćwiecza jesteśmy ważnym elementem osieckiego krajobrazu. Cieszymy się z przyznania nam wyjątkowego wyróżnienia „Za zasługi dla Gminy Osiek”. Pragniemy ciągle się rozwijać i z radością witamy w naszym gronie nowe aktywne i ambitne osoby. Nigdy w naszej historii nie było nas tak wielu! Co udało nam się zrealizować w roku poprzednim, jakie zadania zrealizujemy w bieżącym? O tym wszystkim porozmawiamy na spotkaniu sprawozdawczym.  

W proponowanym programie zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Osieka znajdą się między innymi: sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z wykonanych działań w roku 2018, oraz omówienie jak i zatwierdzenie zamierzeń i planów.

Andrzej Kacorzyk
Prezes