Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zebranie Zarządu TMO 10.03.2016

Protokół z zebrania Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 10 marca 2016 roku.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu:
Celina Grzywa
Marek Jasiński
Andrzej Kacorzyk
Marian Kocemba
Ks. Bogusław Wądrzyk

oraz zaproszeni goście:
Bartłomiej Kasperczyk
Sławomira Matlak

Porządek zebrania:

  1. Wymiana informacji na temat możliwości usuwania, zadrzewiania i pielęgnacji drzewostanu w pobliżu obiektów użyteczności publicznej

  2. Przyjęcie propozycji budowy strony internetowej TMO na bezpłatnym serwerze o adresie tmo.blog.pl

  3. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu ratowania zabytków sztuki cmentarnej

  4. Ustalenie daty i programu wyjazdu do Oświęcimia

  5. Wstępne omówienie możliwych tras osieckiego rajdu rodzinnego

  6. Sprawy bieżące

Przebieg spotkania:

Ad 1. Członkowie Zarządu wysłuchali uwag pani Sławomiry Matlak odnoszących się do faktu usuwania starego drzewostanu przy obiektach użyteczności publicznej a w szczególności kościoła. Członkowie Zarządu przekazali informacje na temat procedur postępowania przy tego typu działaniach, zwracając w szczególności uwagę na bezwzględne przestrzeganie zasady bezpieczeństwa ludzi i obiektów. Ponadto wskazano na sposób prowadzenia zasadzania drzew w takich przestrzeniach, aby nie ingerowały one w istniejące budynki i płoty murowane. Ks. Bogusław Wądrzyk poinformował o idei zasadzenia trzech dębów w czasie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży przez przedstawicieli krajów mających przebywać w Osieku w czasie trwania ŚDM.

Ad 2. Bartłomiej Kasperczyk zaprezentował możliwości wykorzystania strony tmo.blog.pl. Członkowie Zarządu przyjęli propozycję umieszczania na stronie najważniejszych informacji z życia kulturalnego gminy, z działalności TMO oraz artykułów historycznych.

Ad 3. Szeroko omówione zostało zadanie ratowanie zabytków sztuki cmentarnej. Wstępnie zgodzono się na organizację zbiórek pieniędzy na cmentarzach w czasie święta Wszystkich Świętych, oraz na dalszym rozwijaniu projektu w oparciu o ideę crowdfundingu. W celu wypracowania dalszych działań postanowiono następne zebranie Zarządu rozpocząć od wizji lokalnej cmentarzy.

Ad 4. Ustalono program wyjazdu do Oświęcimia, który obejmie miejsca szczególnie interesujące oraz niedostępne dla ogółu odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przyjęto datę wyjazdu na dzień 14 kwietnia. Przewidywane rozpoczęcie o godz. 14.00 na parkingu Muzeum przy ul. Więźniów Oświęcimia 20 (dawna baza Pekaes). Postanowiono zaprosić do udziału także członków koła Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne, uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego dotarcia do Oświęcimia. Zapisy na wyjazd przyjmują koledzy Marian Kocemba i Andrzej Kacorzyk.

Ad 5. Zaznaczono potrzebę wyznaczenia trasy rajdu rowerowego wykraczającej poza dotychczasowe szlaki, która być może będzie przecinała drogę wojewódzką Oświęcim – Kęty. Członkowie Zarządu zobowiązali się do przedstawienia swoich propozycji na następnym spotkaniu.

Ad 6. Członkowie Zarządu postanowili ustalić datę kolejnego posiedzenia na dzień 7 kwietnia na godz. 16.00. Miejscem spotkania będzie parking przy kościele św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Kolega Marian Kocemba złożył na ręce obecnych na zebraniu pań życzenia z okazji minionego Dnia Kobiet.