Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zebranie Zarządu TMO 7.04.2016

Protokół z zebrania Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu:
Krystyna Czerny
Celina Grzywa
Adam Hałatek
Marek Jasiński
Andrzej Kacorzyk
Marian Kocemba
Ks. Bogusław Wądrzyk

oraz zaproszeni goście – członkowie TMO:
Jan Jekiełek
Bartłomiej Kasperczyk

Porządek zebrania:

  1. Informacja ks. Bogusława Wądrzyka o planach i warunkach przeprowadzenia koniecznych prac zabezpieczających zabytkowego drewnianego kościoła w Osieku

  2. Wizja lokalna cmentarzy: „Na Sobolówce”, „W Polach” i „Przy Starym Kościele”

  3. Sprawy bieżące

Przebieg spotkania:

Ad 1. Ks. Bogusław Wądrzyk poinformował uczestników o przebiegu spotkania w dniu 7 kwietnia b.r. z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w sprawie określenia zakresu koniecznych prac konserwatorskich budynku i otoczenia Starego Kościoła. Przekazał ponadto, iż bp. Roman Pindel podjął ostateczną decyzję
o nieprzenoszeniu Starego Kościoła do Osieka Górnego. Obecnie do prac koniecznych w kościele zaliczyć należy remont konserwatorski wieży i sygnaturki, jak i szereg prac mających zapewnić bezpieczeństwo obiektu m.in. założenie wodnych kurtyn przeciwpożarowych i doprowadzenie prądu, instalacji oświetlenia przy obiekcie, oraz wykonania tzw. podwójnych drzwi wejściowych. Dodatkowo winny być zainstalowane systemy zapobiegające wchodzeniu na teren przykościelny w godzinach zamknięcia obiektu. Członkowie Zarządu dyskutowali kwestię ewentualnych źródeł finansowania wszystkich prac.

Ad 2. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizji lokalnej osieckich cmentarzy. Na funkcjonującym cmentarzu omówili zasadność przeprowadzenia prac przy krzyżu cmentarnym z roku 1914. Stwierdzono, iż pomnikowi nie grozi w najbliższych latach zniszczenie a ewentualne prace powinny się skupić na oczyszczeniu terenu wokół krzyża. Na starym cmentarzu tzw. „W Polach” zapoznano się ze stanem krzyża cmentarnego oraz znajdującego się tuż obok nagrobku upamiętniającym Tomasza Kramarczyka i jego żonę. Na cmentarzu przy Starym Kościele zwrócono szczególną uwagę na jedyny wpisany na listę zabytków nagrobek z napisem „Dir Ottille edle Selle Dein Gatte Dein Sohn”, który stanowi bardzo ciekawy element otoczenia kościoła.

Zarząd postanowił zaprosić dwóch specjalistów konserwacji kamieni w celu ostatecznego wytypowania nagrobków do konserwacji oraz oszacowania kosztów i zakresu prac. Ponadto ustalono odnowienie i przeniesienie tablicy informacyjnej przy Starym Kościele oraz zlecenie wykonania nowego opisu obiektu.

Ad 3. Kol. Adam Hałatek poinformował o ustaleniach daty pierwszej wzmianki o Osieku na rok 1317. Jest to wg aktualnego stanu wiedzy historycznej najbardziej możliwa data powstania wsi. W związku
z tym w roku przyszłym Osiek będzie obchodzić 700 lecie istnienia. Sugestią kol. Adama Hałatka było włączenie się TMO.