Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Osieka w dniu 28 kwietnia 2016 roku

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu:
Krystyna Czerny
Adam Hałatek
Andrzej Kacorzyk
Marian Kocemba

oraz zaproszeni goście – członkowie TMO:
Jan Jekiełek
Bartłomiej Kasperczyk

Porządek zebrania:

  1. Zapoznanie z wyceną prac zabezpieczających i konserwacyjnych wybranych historycznych nagrobków.

  2. Przyjęcie planu działań zabezpieczających

  3. Sprawy bieżące

Przebieg spotkania:

Ad 1. Andrzej Kacorzyk zapoznał uczestników z wyceną dwóch pomników przy Starym Kościele oraz na cmentarzu „W Polach”. Pełna konserwacja pomnika została wyceniona na 9 tysięcy złotych. Prace ratujące centralny kamienny krzyż cmentarny przy nagrobku rodziny Kramarczyków mają kosztować 3200 zł.

Ad 2. Uznając, iż nagrobek przy Starym Kościele zgodnie z informacją ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka ma szansę stać się częścią dużego projektu konserwatorskiego obejmującego drewniany kościół i jego otoczenie, Zarząd zdecydował o zaangażowaniu się w pierwszej kolejności w ratowanie krzyża i pomnika cmentarnego „W Polach”. Podjęto też inicjatywę przeprowadzenia zbiórki publicznej na ten cel w święto Wszystkich Świętych.

Ad 3. Na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej w dniu 19 maja 2016 roku zaplanowano wyjazd do Wadowic obejmujący wizytę w Muzeum Jana Pawła II oraz spotkanie z przedstawicielami TMZW.

Ustalono także termin kolejnego spotkania Zarządu w dniu 6 maja 2016 roku o godz. 16.00, w celu omówienia trasy i przygotowań do XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego.